Hi, I'm Jen.

Welcome to my blog!

✨SỰ BIẾT ƠN✨ vietnamese blogs

Bạn có thường xuyên bày tỏ sự biết ơn những gì bạn có trong cuộc sống ko? Biết ơn từ những thứ nhỏ nhất đến những điều to lớn. 

Tôi biết ơn những giọt nước, những nguồn điện, ngôi nhà tôi ở.

Tôi biết ơn các con tôi...

Continue Reading...
✨ NƠI MỌI NỖI LÒNG ĐƯỢC THẤU HIỂU ✨ vietnamese blogs

Đây là văn phòng làm việc của tôi.  Đây là nơi Awaken Happiness Coaching, LLC ra đời.  Đây là nơi tôi đã giúp hàng trăm phụ nữ nhìn thấy giá trị bản thân, chữa lành vết...

Continue Reading...